Медали

Космически архитект

Учените изследват Света, а инженерите създават утрешния свят. Научи повече за инженерните науки, разбери как се строят космическите кораби. Ще трябва да преминеш през куп предизвикателни теми - космически кораби, ракетати-носители и наземен сегмент. Ще разбереш принципите зад модерните роботизирани системи, които вървят ръка за ръка с тях. Заслужи титлата “Космически архитект”!

Тераформатор

Биологията е основна наука за космическите изследователски мисии. Тя е абсолютно задължителна за следващите стъпки на развитие на човечеството в Космоса. По тази причина, ще трябва да научиш какви са различните предизвикателства на живота в Космоса и как да се справяш с тях. Ще разбереш повече за това как животът оцелява и при най-тежките условия в Космоса и се приспособява към тях. Постигни признанието “Тераформатор”.

Форма за контакти
contact_popup_title